علی فتحی متولد تبریز دیپلم رشته شبکه و نرم افزار.

نویسنده سایت AFATeam.

تهیه و ارائه آموزش های اختصاصی برای آفاتیم.

فعالیت در زبان های c# ، php ، B4A

ارائه خدمات اینستاگرام.

 ارائه خدمات و ساخت ربات در تلگرام.

طراحی سایت با وردپرس .